Studenckie Koło Inżynierii Biomedycznej (w skrócie InBio) jest opartą na zasadach dobrowolności uczelnianą organizacją studencką zrzeszającą osoby zainteresowane tematyką szeroko pojętej inżynierii biomedycznej szczególnie w zakresie informatyki medycznej.

Organizacja działa przy Zakładzie Systemów Komputerowych Instytutu Informatyki na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego. Siedziba Organizacji mieści się na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego:

 

Będzińska 39, 

41-200, Sosnowiec

 

Działalność Koła Inżynierii Biomedycznej sięga kilka lat wstecz.
Celem działalności InBio jest rozpowszechnianie tematyki inżynierii biomedycznej w celu prowadzenia działalności naukowej w zakresie sprzętów medycznych, materiałów potrzebnych do ich tworzenia oraz aplikacji mobilnych i programów pomocnych w diagnostyce chorób. Cele te są realizowane poprzez tworzenie projektów oraz współpracę z podmiotami w zakresie tematyki realizowanych projektów.

 

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat działalność InBio oscylowała wokół tematyki fizjoterapii zaburzeń czucia, mobilizacji odcinka lędźwiowego, badania zakresu ruchomości w stawach, wykorzystania programu Matlab do analizy zmian nowotworowych oraz materiałów hydrożelowych i polimerów biodegradowalnych.

W ramach działalności członkowie InBio realizowali już projekty związane z:

  • wyznaczaniem ogólnego środka ciężkości ciała człowieka,
  • zastosowaniem aplikacji Goniometr v 1.0 jako alternatywy pomiarów goniometrem tradycyjnym,
  • wykorzystanie technik manualnej mobilizacji u osób z dolegliwościami bólowymi i ograniczeniem wyprostu odcinka lędźwiowego,
  • fizjoterapia zaburzeń czucia powierzchownego u pacjenta po artroskopii stawu kolanowego,
  • zastosowaniem medycznym polimerów biodegradowalnych,
  • wpływem domieszek haloizytu na proces starzenia poliwęglanu,
  • metodami badań materiałów soczewkowych.

 

Jednakże zachęcamy wszystkich naszych członków do realizowania własnych pomysłów i tym samym do poszerzania działalności naszego Koła.

Serdecznie zapraszamy do naszego koła
Opiekun koła Sebastian Stach oraz Zarząd koła